Historia

Olarin Huolto Oy, eli tuttavallisesti pelkkä HUOLTO, on yhtiö joka voi katsoa yhtiöjärjestyksensä rekisteröintipäivän 1.7.1971 taakse kotvan matkaa. 3.5.1968 solmivat Espoon kauppala ja aluerakentajat Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy sekä Rakennus Oy Arjatsalo perustamiensa 55 taloyhtiön puolesta Olarin aluerakennussopimuksen. Tässä sopimuksessa määriteltiin ehtoja alueen kaavoittamiselle, suunnittelulle, kunnallisteknisille töille, kustannuksille ja rakentamiselle.

Sopimuksella siirrettiin rakentajille myös sellaisia velvoitteita, jotka perinteisesti olivat kuuluneet rakentamisessa ja suunnittelussa kunnalle. Sopimuksessa oli myös ehto, jonka mukaan rakennukset tuli liittää kaukolämpöverkkoon. Kun sellaista vasta rakennettiin Matinkylään, jouduttiin aluetta lämmittämään aluksi siirrettävillä, väliaikaisilla lämpölaitoksilla. Edelleen edellytettiin, että rakentajan tehtävänä on huolehtia paikoitusalueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Ylläolevista tekijöistä aiheutui, että havaittiin ainoaksi tavaksi pitää erillään toisaalta varsinainen rakentaminen ja toisaalta jo valmiiden talojen huoltotoimi, joten oli perustettava aluehuoltoyhtiö. Rakentajilla oli hallussaan ”paperiyhtiö", Kiinteistö Oy Viishaara, joka käynnistettiin huolehtimaan lämmön jakamisesta sekä huoltotoimesta. Kyseisen yhtiön tilit hoidettiin kuitenkin Arjatsalon toimistossa, ja rakentajan henkilökunta hoiti myös lämmitys-  ja huoltotehtävät.

Erilaisten välivaiheiden jälkeen oltiin kuitenkin niin pitkällä, että alueen asukaspohja oli riittävä voidakseen ottaa itsenäisen vastuun ko. huoltoyhtiöstä, joka rekisteröitiin Olarin Huolto Oy:ksi, ja kirjanpito siirtyi Huollon haltuun samaten ko. päivänä eli 1.7.1971. Huollon haltuun siirtyivät myös Olarin itäosan lämmönjakolaitteet sekä kaukolämpöverkko, koska näiden kustannukset oli sisällytetty taloyhtiöiden rakennuskustannuksiin. Huollon osakkeet jäivät kuitenkin rakentajien haltuun aina 25.10.1973 asti, jolloin osakkeet luovutettiin Huollon ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä asukasyhtiöiden haltuun. Tänä välikautena oli yhtiön hallituksessa mukana tämän kirjoittaja asukkaiden edustajana ja ensimmäisenä väliaskeleena siirtoa valmisteltaessa.

Aluerakentajat olivat aluksi arvioineet, että jokaiselle osakaava-alueelle kannattaisi perustaa oma huoltoyhtiö. Olarin Huolto Oy:n toiminnan vakiinnuttua havaittiin, että on parempi sittenkin kytkeä uudet taloyhtiöt jo toimivaan yhtiöön kuin aloittaa alusta varsin vaivalloinen ja kalliskin perustamistyö. Näin ollen on asuntoyhtiöiden huolto hoidettu lähes kokonaan Olarin Huolto Oy:n toimesta ja Kuitinmäen Huolto on fuusioitu Olarin Huoltoon. Papinniityn eli Kuitinmäki 2:n yhtiöt liittyivät Huoltoon osakepääoman korotuksella. Täten on alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä valtaosa keskitetyn huoltotoimen piirissä.

 

Matti Kuula, Olarin Huollon hallituksen puheenjohtaja (1971-1992) Olarin Huollon 20 vuotisjulkaisussa vuonna 1991.